fbpx

Algemene voorwaarden (uitgebreid)

Algemene voorwaarden deelname aan workshops en Photowalks georganiseerd door Bart Ros en Renzo Gerritsen – PhotowalkInNederland.nl.

1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst is gesloten met betrekking tot deelname aan een workshop of Photowalk of de koop van een artikel.
  • Deelnemer consument / Wederpartij: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de workshop of Photowalk deelneemt of het aangeschafte artikel in ontvangst neemt / de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  • Workshop of Photowalk: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
  • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

2. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij.

3. Inschrijven, bevestiging en betaling van de workshop of Photowalk

Inschrijven bij de door PhotowalkInNederland.nl georganiseerde workshops of Photowalks kan enkel via het formulier op de website. Na het invullen van het formulier wordt van de deelnemer (wederpartij) verwacht dat het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding volledig betaald is via de webshop. Indien de tijd tot de deelname korter is moet de betaling uiterlijk 2 dagen voor het aanvangen van de workshop of Photowalk volledig betaald zijn. Betaling kan via iDeal of via bankoverschrijving zoals aangegeven is in de webshop. Na ontvangst van de inschrijving en de betaling, zal de deelname bevestigd worden door PhotowalkInNederland.nl .

Indien de betaling niet tijdig of helemaal niet is ontvangen zal de deelnemer worden uitgesloten van de workshop of Photowalk.

4. Verplaatsing data van de workshop of Photowalk

PhotowalkInNederland.nl behoudt het recht om uiterlijk 1 dag voor aanvang van de workshop og Photowalk de datum van de workshop of Photowalk te verplaatsen naar een andere datum. Indien door het verplaatsen van de workshop/Photowalkdatum de deelnemer niet in staat is om deel te nemen aan de workshop of Photowalk, zal in overleg een andere datum gepland worden. Mocht dit niet lukken, dan zal het betaalde bedrag terugbetaald worden.

5. Annulering

Annulering van de wederpartij / deelnemer of opdrachtgever van de workshop of Photowalk kan tot uiterlijk 4 weken voor de datum van de workshop of Photowalk.

Bij annulering van de wederpartij/deelnemer of opdrachtgever tot 4 weken van de workshop zof Photowalk zal € 25,- excl BTW in rekening gebracht worden. Bij annulering van 4 weken tot 1 week voor de workshop of Photowalk zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 1 week van de workshop of Photowalk is het volledige bedrag verschuldigd en heeft de deelnemer/wederpartij geen recht op restitutie.

Bij annulering met een geldige reden zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Denk hierbij aan overlijden, ziekte, etc. Dit zal alleen in overleg met PhotowalkInNederland.nl tot stand komen.

6. Annulering door PhotowalkInNederland.nl

De workshop of Photowalk kan uiterlijk 1 dag voor aanvang geannuleerd worden door PhotowalkInNederland.nl . De deelnemers zal een andere datum worden aangeboden om alsnog de workshop of Photowalk te kunnen volgen of indien de deelnemer dit niet wil, zal het volledige bedrag gerestitueerd worden.

7. Aansprakelijkheid

PhotowalkInNederland.nl en de fotograaf die de workshop of Photowalk geeft zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij/deelnemer is ontstaan, tenzij grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf kan worden aangetoond. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het in rekening gebrachte factuurbedrag, dan wel, indien er voor zover sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

8. Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop of Photowalk, het cursusmateriaal en eventueel overige stukken met betrekking tot de workshop of Photowalk worden door PhotowalkInNederland.nl voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PhotowalkInNederland.nl is niemand gerechtigd gegevens/materiaal/uittreksels/werkwijzes/etc te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

Indien u foto’s opstuurt voor feedback na het volgen van de workshop of Photowalk, dan mag PhotowalkInNederland.nl deze foto’s gebruiken op de website en social media om de feedback met onze volgers te delen. PhotowalkInNederland.nl is niet in staat om deze foto’s te delen voor andere, commerciële doeleinden. Het auteursrecht blijft ten allen tijden van uzelf.

Bekijkt u ook onze privacyverklaring.

×

Hallo!

Heb je een vraag? Klik op mij om een gesprek te starten via WhatsApp of stuur een mail via info@photowalkinnederland.nl.

× Stel hier je vraag!